Skandinaviske borgere som ønsker å oppholde seg i Thailand i mindre enn 30 dager trenger ikke å søke om visum til Thailand. Men, husk at passet ditt må være gyldig minst 6 måneder fra innreise. En såkalt "visarun" i løpet av 30 dagers periode med tilbakereise til Thailand vil være mulig og du vil få en ytterligere 14 dager hvis re-entry foregår på andre måter enn med fly (30 dager). Varer oppholdet ditt i Thailand utover 30 dager anbefaler vi at du søker om visum fra hjemlandet.

Søknad om visum
Søknad om visum: Ved søknad om visum trenger du følgende: - Ditt originale pass (må være gyldig minst seks måneder fra den dagen du planlegger å reise i Thailand). - En signert visumsøknad per person. - To passbilder per person. - Kopi av bekreftet billett eller reservasjon. - Betaling av visum type du søke om. Visumet vil normalt være gyldig i 90 dager. Dette betyr at reise til Thailand må skje innen 90 dager fra den datoen som er stemplet i visumet. Visumet er gyldig for 30, 60, 90 eller et annet antall dager. Dette er antall dager du kan være i Thailand uten å fornye visumet, regnet fra dato for innreise til Thailand.

Turist visum
Utstedes for 60 dager. Etter søknad i Thailand kan visumet utvides med ytterligere 30 dager. Det gis ikke mer enn 2 turistvisum samtidig. En kombinasjon av 2 turistvisum, forlengelse av visum i Thailand samt en "visarun" vil kunne gi deg 6 mnd opphold i Thailand. Turistvisum kan ikke kombineres med virksomhet eller arbeidstillatelse.

Pensjonist visum
Dette er et Non immigrant visa type 0. Dette gis normalt for 90 dager. Søknad om visum for ett år kan fremmes i Thailand. Kan ikke kombineres med virksomhet eller arbeidstillatelse. Dette visumet forutsetter dokumentasjon av inntekt på minimum THB 800.000 eller tilsvarende beløp i Thailandsk bank hvor innskuddet må ha stått i 2 mnd dersom man ikke kan dokumentere årsinntekt tilsvarende THB 800.000,-. Spesielle regler for personer som er gift med thailandske borgere.

Business visum
Non Immigrant B visum kan utstedes for 90 dager eller for et år. Særskilte regler gjelder for utstedelse av slikt visum. Kontakt konsulatet eller ambassaden for nærmere info.

Visum for thai borgere til Schengen
Et visum for Skandinavia og Schengen-området kan gis for inntil 90 dager. Som hovedregel kan du ikke ha opphold i Schengen-området i mer enn 90 dager i løpet av de siste seks måneder.
Arbeidstillatelse
Vi har lang erfaring med å hjelpe skandinaver å få arbeidstillatelse. Vi kan også rettlede deg om hva slags jobb som kvalifiserer for arbeidstillatelse gis og hvilke rettigheter arbeidstillatelsen gir deg.