Kjøp av fritidsbolig eller annen eiendom i Thailand er en drøm for mange skandinaver. Selv om det er nasjonale restriksjoner på å eie land er det fortsatt mulig å få skjøte på leiligheter, oppnå fullt eierskap til hus samt også på visse vilkår å eie land. Våre advokater er spesialister på fast eiendoms rettsforhold i Thailand og har bred erfaring i å bistå skandinaver.

Vi har jevnlig oppdrag knyttet til å skille eiendomsretten til boliger fra eiendomsretten til grunnen. Vi bistår også kunder med å innhente såkalte husbøker, enten dette måtte være såkalt blå bok eller gul bok. Vi bistår også kunder i forbindelse med kontraktsforhandlinger.

En god del kunder velger å innbetale kjøpesum til vår klientkonto i Thailand. Vi kvalitetssikrer transaksjonen og overleverer kjøpesummen til selger i forbindelse med overskjøting på landkontoret.

Thailand har en moderne lovgivning for beskyttelse av forbrukere hvor tvister håndteres av retten. I slike tilfeller frafalles rettsgebyret og saksbehandlingstiden er kort. På grunn av de store summer som er involvert i eiendomsbransjen vil det alltid være en risiko for useriøs forretningspraksis. Våre kvalifiserte eiendomsadvokater bistår for å sikre et trygt eiendomskjøp.

Vi bistår regelmessig i forbindelse med følgende:
Kjøp av bolig
Land Lease
Kjøp av land med privilegier
Kjøp av eiendom via aksjeselskap
Kjøp av eiendom via thai ektefelle
Due Diligence av selger (aksjeselskap) og
undersøkelser på landkontoret
Befaring av eiendommer, undersøkelser mht
vann, vei, konstruksjonstillatelser mv
Utarbeidelse av salgs-og leasingavtaler,
oppgjør av kjøpesum mot tinglyst skjøte
Registrering på landkontoret