Velkommen til Scandinavian Law Office

Scandinavian Law Office er et internasjonalt advokatkontor spesialisert på juridiske tjenester til skandinaviske bedrifter og privatpersoner. Alle våre advokater er registrert ved Lawyers Council of Thailand eller er medlem av Den Norske Advokatforening. Ta kontakt med oss hvis du trenger Advokat i Thailand.
Vi samarbeider med advokatfirmaer i Sverige og Danmark og er følgelig det eneste advokatfirmaet i Thailand med fokus spesielt på skandinaviske kunder.
Våre advokater har totalt mer enn 50 års erfaring fra juridisk arbeid og vi har bred erfaring med skandinaviske bedrifter og kunder i Thailand. Dette betyr at vi også kan bistå skandinaviske kunder som trenger assistanse i Skandinavia i spørsmål som skatt, trygd eller andre rettsforhold.

Vårt advokatfirma yter tjenester både til utlendinger i Thailand og til thailandske klienter. Vi er etablert med to kontorer i Thailand, ett på Jomtien og ett kontor i Hua Hin. Vi bistår imidlertid over hele Thailand og har oppdrag på steder som Bangkok, Phuket, Samui etc.
Juridisk bistand ytes om hovedregel til faste priser, se vår prisliste. Dette gir deg som kunde nødvendig forutberegnelighet i forhold til kostnader.
Våre Tjenester
Fast Eiendom
Kjøp av fritidsbolig eller annen eiendom i Thailand er en drøm for mange skandinaver. Selv om det er nasjonale restriksjoner på å eie land er det fortsatt mulig ... mer
Visum
Skandinaviske borgere som ønsker å oppholde seg i Thailand i mindre enn 30 dager trenger ikke å søke om visum til Thailand.Men, husk at passet ditt må være ... mer
Etterforskning
Vi samarbeider med profesjonelle etterforskere med har bakgrunn fra politiet. Dette innebærer at vi kan innhente informasjon som kan være avgjørende for deg ... mer
Familierett
Prosessen omkring å inngå ekteskap i Thailand er ganske enkel. Utenlandske statsborgere trenger dokumentasjon fra sine respektive ambassa ... mer
Selskaps Registrering
Et selskap er en egen juridisk enhet som er registrert under aksjeloven. Etablering av selskap forutsetter at riktige prosedyre blir fulgt. ... mer

Straffesaker
Den thailandske straffeloven inneholder en rekke bestemmelser som kan føre til arrestasjon og fengsling. I tillegg til straffeloven foreligger en del ... mer