En av de viktigste forhold ved etablering av virksomhet i Thailand er å få tak i en god regnskapsfører. Det innebærer at du bør bruke en CPA, dvs en person med offentlig autorisasjon.

Styret for god regnskapsskikk i Thailand stiller følgende minimumskrav for å bli godkjent som autorisert regnskapsfører:
* Thai nasjonalitet og godkjent regnskapspraksis
* Thai nationalitet eller enkelte andre nasjonaliteter med godkjent utdannelse/praksis
* En bachelorgrad i regnskap eller beslektet område,
* Revisjons/regnskapspraksis i minst to år,
* Gjennomføring av eksamen,

Uttalelser om god regnskapsskikk gis av ICAAT. Disse uttalelser må følges ved utarbeidelse av årsregnskapet. Regelverket ligger svært tett til International Accounting Standards og USA's "Generally Accepted Accounting Principles" (GAAP).

Vårt advokatkontor samarbeider med flere CPA selskaper, og vi kan bistå til at din regnskapsføring oppfyller offentlige standarder og krav.