En af de vigtigste faktorer ved etablering af en virksomhed i Thailand er at få en god revisor. Det betyder, at du skal bruge en CPA, dvs. en person med offentlig autorisation.

De thailandske myndigheder stiller følgende minimumskrav for at blive godkendt som autoriseret revisor:
* Thailandske nationalitet og godkendt regnskabspraksis.
* Thailandske nationalitet eller nogle få andre nationaliteter med en godkendt uddannelse/praksis.
* En bachelorgrad i regnskab eller beslægtet område.
* Revision/regnskabspraksis i mindst to år.
* Bestået eksamen i regnskabsføring.

Regnskabsprincipperne i Thailand er udstedt af ICAAT. Disse anerkendte regnskabsregler skal følges ved udarbejdelse af årsregnskabet. Reglerne ligger meget tæt på de internationale regler (International Accounting Standards), samt de Amerikanske GAAP regler (Generally Accepted Accounting Principles).


Vores advokatfirma samarbejder med flere CPA virksomheder, og vi kan hjælpe med at dit regnskab opfylder de thailandske standarder og krav.