Processen med at indgå ægteskab i Thailand er ganske enkel. Udenlandske statsborger skal indhente dokumentation fra deres respektive ambassader, at der ikke er forhold der hindre indgåelse at ægteskab, de forskellige ambassader og konsulater har forskellig praksis, i forhold til denne dokumentation. Den indhentede erklæring skal oversætte til thai, og legaliseres i henhold til lovgivningen i Thailand. Når alle dokumenter er på plads, kan ægteskabet registreres hos det lokale thai distriktskontor, også kaldet "Amphur" eller "Khet.

Sager om forældremyndighed
I henhold til thailandsk lovgivning, skal spørgsmålet om forældremyndighed, behandles efter kapitel 5 i “Civil and Commercial Code” under bestemmelsen vedrørende opsigelse af ægteskab, kontakt os for mere information omkring dine rettigheder og pligter som forældre.

Skilsmisse i Thailand
Hovedreglen vedrørende skilsmisse i Thailand er, at alt ægteskabelig ejendom (synd somros), skal deles ligeligt. Personlige ejendele (synd Suan Tua) forbliver dog ejet af den enkelte. Alle værdier erhvervet under ægteskabet, betragtes som ægteskabelig ejendom, dette gælder også arv og gaver.

Personlige ejendele er aktiver anskaffet før ægteskabet, som f.eks. bolig og lignende. Hvis begge parter er enige, er sagsbehandlingen relativt enkel. Begge ægtefæller har ansvar for gæld knyttet til husholdningen, uddannelse, og medicinske regninger. Det er dog muligt at oprette en gyldig ægtepagt, hvor ejendommen er underlagt udenlandske love. Det er også muligt at indgå en ægtepagt der regulere, hvad parterne skal beholde i tilfælde af skilsmisse. En ægtepagt bør sættes op af en advokat, og der er særlige krav til udformningen, ægtepagten skal desuden underskrives af 2 vidner, for at være juridisk gyldig.

Bestemmelserne om lige fordeling gælder, selvom det kun er den ene af ægtefællerne der har indtægter, hvis parterne ikke kan blive enige om fordelingen vedrørende børnenes uddannelse og leveomkostninger, vil domstolen træffe afgørelse baseret på parternes økonomi og begunstigede status.