Den thailandske straffelov indeholder en række bestemmelser, der kan føre til anholdelse og fængsling, ud over straffeloven er der nogle specielle love, der kan føre til strafferetslige sanktioner. Hvis du har brug for hjælp i en straffesag, er det meget vigtigt, at advokaten kontaktes så tidligt som muligt i processen.

Normalt starter en straffesag med en politimæssig efterforskning, det kan være efterforskere fra den administrative del af den thailandske regering, eller private efterforskere. Når tilstrækkelige beviser er samlet for at fremme en straffesag, kan den tiltalte blive præsenteret for kaution. Både beløbene og betingelserne for kaution kan være forskellige for udlændinge og thailændere.

Udenlandske statsborgere kan pådrages strafansvar i alt fra trafikulykker og skader på andre, til lovovertrædelser i forbindelse med tyveri, bedrageri, eller overtrædelse af diverse love og administrative bestemmelser. Udlændinge bliver jævnligt anholdt for narkokriminalitet, overtrædelse af visumreglerne, og forfalskning af visum. Scandinavian Law Office håndterer de fleste straffesager.