Enhver der ejer fast ejendom, eller har andre aktiver i Thailand, bør oprette et testamente. Dette skal ske i Thailand og det er vigtigt at de thailandske regler bliver fulgt nøje. Alle ens ejendele bør indskrives i testamentet.

Før du konsultere en advokat for at få oprette dit testamente, bør du først fremskaffe en kopi af dit pas, og give det til din familie, eller venner som er opført i testamentet, og medbring bank bøger, registreringspapirer, skøder og anden dokumentation på dine aktiver. Hvis du har aktier i thailandske virksomheder, skal disse virksomheds dokumenter medbringes.

For skandinaver der ikke er bosiddende i Thailand, er hovedreglen, at aktiverne i Thailand fordeles efter skandinaviske arveregler. Da Testamentet ikke er oprettet i Thailand, skal der indsendes omfattende dokumentation af, hvem der er den retmæssige arving, oversættelse af dokumenter til engelsk og thailandsk osv. Normal procedure er, at en repræsentant for arvingerne møder op i retten i Thailand, og afgiver den nødvendige erklæring, retten udpeger derefter en bobestyrer.

Processen vil være langt enklere billigere og hurtigere hvis testamentet bliver oprettet i Thailand.

Når du opretter et testamente, er det nødvendigt at anvende en thailandsk advokat, der kan garantere at alle formelle krav er opfyldt. Testamente bør være på engelsk og Thai (punkt for punkt). Det kan også være fordelagtigt at benytte en skandinavisk advokat til at koordinere skandinaviske arve regler (herunder særlige regler for ægtefæller) med en thailandsk advokat.