Hvis man kommer til skade og bliver påført en personskade, eller lidt andet tab, bør du generelt kontakte en advokat så hurtigt som muligt. Dokumentation og beviser skal indsamles omgående, herunder fysiske beviser samt optagelse af vidneforklaringer, så sagen ikke forældelse. Professionel juridisk bistand er nødvendigt, for at vurderer sagen og forfølge den gennem forhandlinger eller i retssystemet.

Thailand har desuden særlige regler for personskade forårsaget af medicinsk fejlbehandling.

Som hovedregel er en erstatningssag altid en civil sag, men afhængig af omstændighederne kan den ende op som en straffe sag. Dette kan påvirke retsafgiften.
Der tilkendes generelt erstatning for materielle og immaterielle skader, samt for "svie og smerte" men kompensation i forbindelse med den såkaldte "tort" er begrænset i det thailandske retssystem.