Alle som eier fast eiendom eller har andre eiendeler i Thailand bør opprette testamente. Dette må gjøres i Thailand etter thailandske regler og din siste vilje bør omfatte alle dine eiendeler i Thailand.

Før du kontakter advokat for å sette testamente, fremskaff kopi av pass, kopi av pass til de som er begunstiget i ditt testamente samt øvrig dokumentasjon som bankbøker, skjøter etc. For aksjer i thailandske selskaper bør selskapsdokumentene innhentes.

For Skandinaver som ikke er bosatt i Thailand, er hovedregelen at eiendeler i Thailand skal fordeles i henhold til skandinaviske arveregler. Dersom testamente ikke er opprettet i Thailand, må det fremlegges omfattende dokumentasjon med hensyn til hvem som er rettmessige arvinger, oversettelse av diverse dokumenter til engelsk og thai osv. Normalt må også en representant for arvingene møte for retten i Thailand og avgi nødvendige erklæringer. Retten oppnevner så en bobestyrer å gjennomføre skiftet.

Denne prosessen vil være vesentlig enklere, billigere og raskere dersom du har satt opp testamente i Thailand.

Når du oppretter testamente, er det nødvendig å bruke en thailandsk advokat som innestår for at alle formelle krav er oppfylt. Testamentet bør være utformet på engelsk og thai (avsnitt for avsnitt). Det kan også være fordelaktig å bruke skandinavisk advokat for å koordinere skandinaviske arvregler (herunder særskilte regler for ekteskap) med en thailandsk advokat.