Den thailandske straffeloven inneholder en rekke bestemmelser som kan føre til arrestasjon og fengsling. I tillegg til straffeloven foreligger en del særlovgivning som kan medføre strafferettslige sanksjoner. Ved behov for bistand i en straffesak, er det svært viktig at advokat blir kontaktet så tidlig som mulig i prosessen.

Normalt starter en straffesak med en etterforskning av politiet, etterforskere fra en administrativ del av thailandske myndigheter eller private etterforskere. Når tilstrekkelig bevis er innhentet for å fremme en straffesak, kan det bli fremsatt krav om kausjon. Både beløpenes størrelse og vilkårene for kausjon kan være annerledes for utlendinger enn for thailendere.

Utenlandske borgere kan pådra seg strafferettslig ansvar i alt fra trafikkulykker og skadeverk til øvrige lovbrudd knyttet til tyveri, bedrageri eller brudd på ulike administrative lover og forskrifter. I tillegg er en rekke utlendinger arrestert for narkotikaforbrytelser, brudd på visumbestemmelser og forfaskninger. Scandinavian Law Office håndterer de fleste straffbare forhold.